Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών “The Scholars group – Αντωνιάδου” προετοιμάζουμε τους σπουδαστές, ατομικά και σε τμήματα, για την απόκτηση των ειδικών πιστοποιητικών διετούς διάρκειας IELTS και TOEFL που ζητούνται από τα περισσότερα πανεπιστήμια για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Test of English as a Foreign Language (TOEFLiBT® internet-based test)

Το TOEFL iBT® (internet-based test) είναι τεστ υψηλής χρηστικότητας (high stakes exam). Πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Η εξέταση TOEFL iBT® αξιολογεί την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε και να καταλαβαίνετε την Αγγλική σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Επίσης, αξιολογεί σε ποιο βαθμό συνδυάζετε τις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

 

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το TOEFL iBT®;

Το TOEFL iBT® μπορεί να χρησιμοποιηθεί από:

  • Σπουδαστές οι οποίοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Προγράμματα εκμάθησης της Αγγλικής (ως κατατακτήρια ή τελική εξέταση)
  • Υποψήφιους πιστοποιήσεων και υποτροφιών
  • Μαθητές Αγγλικής οι οποίοι επιθυμούν να ελέγξουν τη μαθησιακή τους πρόοδο
  • Σπουδαστές και εργαζόμενους οι οποίοι αιτούνται βίζα

 

Πού γίνεται αποδεκτό το TOEFL iBT®;

Περισσότερα από 8500 Πανεπιστήμια, Κολέγια, Ινστιτούτα και εκπαιδευτικοί Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το TOEFL iBT® για την ένταξη φοιτητών σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα.

 

Πρακτικές πληροφορίες για το TOEFL iBT®

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του επίσημου ιστότοπου του ETS. Εάν επιθυμείτε να εξεταστείτε στα εξεταστικά κέντρα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, πρέπει να εγγραφείτε έγκαιρα προκειμένου να εξασφαλίσετε θέση.


Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψήφιους online, μέσω του επίσημου ιστότοπου του ETS, εντός περίπου 10 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Αποστέλλονται κατευθείαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της επιλογής σας, εκτός εάν έχει προηγηθεί αίτησή σας για ακύρωση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα της εξέτασης TOEFL iBT® ισχύουν για δύο έτη. Μετά την παρέλευσή τους, η εξέταση πρέπει να επαναληφθεί.

Πιστοποίηση επίπεδου γνώσεων στην Αγγλική
υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε
προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα
πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.