Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών “The Scholars group – Αντωνιάδου” προετοιμάζουμε τους σπουδαστές, ατομικά και σε τμήματα, για την απόκτηση των ειδικών πιστοποιητικών διετούς διάρκειας IELTS και TOEFL που ζητούνται από τα περισσότερα πανεπιστήμια για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργοδότες, επαγγελματικές οργανώσεις και μεταναστευτικές υπηρεσίες συχνά ζητούν αποδείξεις των γλωσσικών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα, στο πλαίσιο των διαδικασιών πρόσληψης ή εισδοχής. Το IELTS, του University of Cambridge, είναι ευρέως αναγνωρισμένο για τους σκοπούς αυτούς.

Περισσότερα από 1.000 βρετανικά πανεπιστήμια καθώς κι άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως (και στην Ελλάδα) αναγνωρίζουν το IELTS ως απόδειξη επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα. Το IELTS αντανακλά με ακρίβεια την ικανότητά σας να καταλαβαίνετε, να διαβάζετε, να γράφετε και να μιλάτε Αγγλικά. Εκατοντάδες πτυχία Bachelor, Master και PhD σε όλη την Ευρώπη διδάσκονται εξολοκλήρου ή τμηματικά στα Αγγλικά. Πολλά Ευρωπαϊκά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα – συμπεριλαμβανομένου μεγάλου αριθμού ιδιωτικών κολεγίων και δημόσιων πανεπιστημίων – ήδη αναγνωρίζουν το IELTS ως προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα.

Το IELTS είναι επίσης αποδεκτό από το UK Visa and Immigration (UKVI), πρώην UK Border Agency (Τμήμα Θεωρήσεων και Μετανάστευσης, πρώην Βρετανική Υπηρεσία Συνόρων) του Βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών, για την επεξεργασία των αιτήσεων μετανάστευσης των πολιτών τρίτων χωρών.

Πολλές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματικοί φορείς και κυβερνητικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη αναγνωρίζουν ότι το IELTS αντανακλά με ακρίβεια την ικανότητά σας να καταλαβαίνετε, να διαβάζετε, να γράφετε και να μιλάτε Αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε ένα δείγμα της εξέτασης δωρεάν, επικοινωνήστε μαζί μας.

To IELTS έχει σχεδιαστεί για να εξετάζει τις γλωσσικές δεξιότητες όσων επιθυμούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε χώρες όπου τα Αγγλικά χρησιμοποιούνται ως γλώσσα επικοινωνίας