Αποκτήστε άμεσα πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ
μέσα σε 3 μήνες μέσω “e-learning” και με τον ρυθμό που σας εξυπηρετεί!
Πιστοποίηση 3 Ενοτήτων: Word – Excel – Internet/Email
&
Πιστοποίηση 6 Ενοτήτων : Word – Excel – Internet/Email – Windows – Powerpoint – Access

• Video-μαθήματα που βλέπετε στον υπολογιστή σας όσες φορές θέλετε
• Εξάσκηση και προσομοίωση στους Η/Υ της Σχολής Πληροφορικής
• Συνολικό κόστος: 150€ για τις 3 Ενότητες και 180€ για τις 6 Ενότητες
   (περιλαμβάνει μαθήματα, εξάσκηση, εξετάσεις και έκδοση πιστοποιητικού)

Πληροφορίες και Εγγραφές στη Γραμματεία και στο 210 49.77.050

The Scholars group – Antoniadou
Κοινοποιήστε το!