Μετά τα Sample Papers (Δείγματα Εξετάσεων) που έγραψαν οι μαθητές για όλα τα επίπεδα,
από A’ Senior – Proficiency, έχει ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων για συμμετοχή
στις εξετάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς για όλα τα επίπεδα.
A’ Senior: Starters  => Ημερ. Εξέτασης: 6 Ιουνίου (Γραπτά και Προφορικά)
[εξέταστρα 60€ μέχρι 5/4]
B’ Senior: Movers => Ημερ. Εξέτασης: 6 Ιουνίου (Γραπτά και Προφορικά)
[εξέταστρα 60€ μέχρι 5/4]
C’ Senior: Flyers => Ημερ. Εξέτασης: 6 Ιουνίου (Γραπτά και Προφορικά)
[εξέταστρα 60€ μέχρι 5/4]
 
D’ Semor: Key for Schools =>  Ημερ. Εξέτασης: 29 Μαΐου (Γραπτά)
[εξέταστρα 80€ μέχρι 22/3]
E’ Senior: Preliminary for Schools  => Ημερ. Εξέτασης: 29 Μαΐου (Γραπτά)
[εξέταστρα 85€ μέχρι 22/3]
Υπενθυμίζουμε στους μαθητές που θέλουν να συμμετέχουν ότι πρέπει να το δηλώσουν στη Γραμματεία της Σχολής.
Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας 4-9 μ.μ. καθημερινά για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Κοινοποιήστε το!