Επιτυχόντες Εξετάσεων Ιούνιος 2020

Πολλά Μπράβο στους μαθητές που συμμετείχαν στις εξετάσεις Cambridge, Michigan, ESB, DELF και SORBONNE στα επίπεδα

 • Young Learners (Starters – Movers – Flyers), Cambridge English
 • Α2 – KEY for Schools, Cambridge English
 • B1 – Preliminary for Scools, Cambridge English
 • B2 First for Schools, Cambridge English
 • ECCE, University of Michigan
 • Certificate in Advanced English (C1), Cambridge English
 • Certificate of Proficiency in English, Cambridge English και ECPE (C2), University of Michigan
 • ESB B2 (Lower)
 • ESB C2 (Proficiency)
 • DELF A1
 • SORBONNE B2 + C2
  Σύνολο 93  επιτυχόντες και ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 100%!
  Ευχόμαστε να προσπαθούν και να πετυχαίνουν πάντα! Δείτε αναλυτικά τα ονόματα επιτυχόντων στη σελίδα των αποτελεσμάτων μας.
Κοινοποιήστε το!