Στα Κέντρα Εκμάθησης Πληροφορικής “Infowiz Νίκαιας” λειτουργούν τμήματα παιδικάεφηβικάενηλίκων, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε ηλικίας.

I & II
Για μαθητές δημοτικού 

 Λειτουργικό Σύστημα – Windows Ι
 Επεξεργασία Κειμένου – Word Ι
 Email – Internet Ι
 Ζωγραφική – Paint
 Παρουσιάσεις – Powerpoint I
 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
με το Microworlds Pro
 Δημιουργία & Επεξεργασία Video μέσω Η/Υ
(Animoto, Movie Maker)
 Δημουργία Pixton


I & II
Για μαθητές δημοτικού

 Λειτουργικό Σύστημα – Windows ΙΙ
 Επεξεργασία Κειμένου – Word ΙΙ
 Email – Internet ΙΙ
 Ιστοσελίδα
 Γραφήματα – Excel
 Powerpoint IΙ – Δημιουργία Quiz
 Microworlds Pro
 Επεξεργασία Εικόνας (Pixer, GIMP)
 Χειρισμός Πολυμέσων (VLC, BS Player)
 Δημιουργία Παιχνιδιών


I/II/III
Για μαθητές γυμνασίου 

 Λειτουργικό Σύστημα – Windows
 Επεξεργασία Κειμένου – MS Word
 Internet – MS Outlook
 Υπολογιστικά Φύλλα – MS Excel
 Παρουσιάσεις – MS Powerpoint
 Βάσεις Δεδομένων – MS Access​Για μαθητές λυκείου, 
φοιτητές
και ενήλικες
 Λειτουργικό Σύστημα – Windows
 Επεξεργασία Κειμένου – MS Word
 Internet – MS Outlook
 Υπολογιστικά Φύλλα – MS Excel
 Παρουσιάσεις – MS Powerpoint
 Βάσεις Δεδομένων – MS Access​


100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ACTA CCU και GLOBAL CERT