Διδάσκουμε όλα τα επίπεδα, από το αρχάριο έως το ανώτατο (C2)

 Οργανωμένα προγράμματα σπουδών

Λίγες ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

 Εντατικά προγράμματα σπουδών για ενήλικες*

*προϋποθέτουν τη γνώση της αγγλικής ή μιας άλλης ξένης γλώσσας.

Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις επίσημων φορέων (Ινστιτούτο Θερβάντες, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας), με σκοπό την απόκτηση έγκυρων και αναγνωρισμένων τίτλων γλωσσομάθειας.

Επίπεδα & ​​Πιστοποίηση γνώσης της Ισπανικής γλώσσας

Esp.A
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου Α2
4 ώρες/εβδομάδα
DELE A2 Στοιχειώδης γνώση
της ισπανικής γλώσσας
Επίπεδο 2
Esp.Β
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου Β2
4 ώρες/εβδομάδα
DELE B2 Καλή γνώση
της ισπανικής γλώσσας
(30 μόρια)
Esp.C
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου C1
5 ώρες/εβδομάδα
DELE C1 Πολύ καλή γνώση
της ισπανικής γλώσσας
(50 μόρια)
Esp.D
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου C2
5 ώρες/εβδομάδα
DELE C2 Άριστη γνώση
της ισπανικής γλώσσας
(70 μόρια)
Δυνατότητα απόκτησης
άδειας διδασκαλίας