Οι μαθητές των μικρών επιπέδων μπορούν, εφόσον το επιθυμούν να συμμετέχουν στις ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά αυτών των ηλικιών εξετάσεις Young Learners του Cambridge English.

A’ Senior: Starters

B’ Senior: Movers

C’ Senior: Flyers

 

Από το επίπεδο Β1 (το πρώτο επίπεδο που αναγνωρίζεται και από το ΑΣΕΠ με μόρια) και έως το ανώτατο επίπεδο C2, οι μαθητές μας προετοιμάζονται ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις έγκυρες εξετάσεις και κάνουν την επιλογή τους βάσει πολλών δειγμάτων και εξετάσεων προσομοίωσης που γίνονται στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Για τις εξετάσεις στις υπόλοιπες γλώσσες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις αντίστοιχες σελίδες μας.

Τίτλοι Γλωσσομάθειας αναγνωρισμένοι από το ΑΣΕΠ

 

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου: θα ανακοινωθεί προσεχώς

ΑΓΓΛΙΚΑ
Young Learners, Cambridge English:
Starters – Movers – Flyers
Γραπτά & Προφορικά:
KET for Schools, Cambridge English (A2) Γραπτά: –
Προφορικά:
PET for Schools, Cambridge English (B1) Γραπτά:
Προφορικά:
Language Cert, Entry Level, Achiever (B1) Γραπτά & Προφορικά:
FCE for Schools, Cambridge English (B2) Γραπτά:
Προφορικά:
Language Cert, Level 1, Communicator (B2) Γραπτά & Προφορικά: 
English Speaking Board, Level 1 (B2) Γραπτά:
ECCE, University of Michigan (Β2) Γραπτά:
Προφορικά:
Aim Awards, Level 1, Anglia University (Β2) Γραπτά:
CAE, Cambridge English (C1)  Γραπτά:
Προφορικά:
CPE, Cambridge English (C2) Γραπτά:
Προφορικά:
ECPE, University of Michigan (C2) Γραπτά:
Προφορικά:
Aim Awards, Level 3, Anglia University (C2) Γραπτά: –
Language Cert, Level 3, Mastery (C2) Γραπτά & Προφορικά: 
English Speaking Board, Level 3 (C2) Γραπτά:
Προφορικά:


ΓΑΛΛΙΚΑ
DELF A1 Γραπτά: –
Προφορικά: –
DELF A2 Γραπτά:
Προφορικά:
DELF Β1 Γραπτά:
Προφορικά:
DELF Β2 Γραπτά:
Προφορικά:
SORBONNE B2 Γραπτά:
Προφορικά:

Είμαστε μέλη του Hellenic English Council,
αναγνωρισμένου και βραβευμένου
εξεταστικού κέντρου Cambridge English.

Είμαστε μέλη πιστοποιημένου
εξεταστικού κέντρου Language Cert.

Είμαστε επίσημοι συνεργάτες του
Γαλλικού Ινστιτούτου,
βραβευμένοι για τα υψηλά ποσοστά
επιτυχίας μας στις εξετάσεις όλων των επιπέδων.