Οι μαθητές των μικρών επιπέδων μπορούν, εφόσον το επιθυμούν να συμμετέχουν στις ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά αυτών των ηλικιών εξετάσεις Young Learners του Cambridge English.

A’ Senior: Starters

B’ Senior: Movers

C’ Senior: Flyers

 

Από το επίπεδο Β1 (το πρώτο επίπεδο που αναγνωρίζεται και από το ΑΣΕΠ με μόρια) και έως το ανώτατο επίπεδο C2, οι μαθητές μας προετοιμάζονται ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις έγκυρες εξετάσεις και κάνουν την επιλογή τους βάσει πολλών δειγμάτων και εξετάσεων προσομοίωσης που γίνονται στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Για τις εξετάσεις στις υπόλοιπες γλώσσες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις αντίστοιχες σελίδες μας.

Τίτλοι Γλωσσομάθειας αναγνωρισμένοι από το ΑΣΕΠ

 

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου: 

ΑΓΓΛΙΚΑ
Young Learners, Cambridge English:
Starters – Movers – Flyers
Γραπτά & Προφορικά:
28 Ιουνίου
A2 Key for Schools, Cambridge English (A2) Γραπτά: 21/06/2020
Προφορικά:
B1 Preliminary for Schools, Cambridge English (B1) Γραπτά: 21/06/2020
Προφορικά:
Language Cert, Entry Level, Achiever (B1) Γραπτά & Προφορικά:
B2 First for Schools, Cambridge English (B2) Γραπτά: 20/06/2020
Προφορικά:
Language Cert, Level 1, Communicator (B2) Γραπτά & Προφορικά: 
English Speaking Board, Level 1 (B2) Γραπτά: 11-12/07
ECCE, University of Michigan (Β2) Γραπτά: 27/06/2020
Προφορικά: –
Aim Awards, Level 1, Anglia University (Β2) Γραπτά:
C1 Advanced, Cambridge English (C1)  Γραπτά: 20/06/2020
Προφορικά:
C2 Proficiency, Cambridge English (C2) Γραπτά: 21/06/2020
Προφορικά: –
ECPE, University of Michigan (C2) Γραπτά: 28/06/2020
Προφορικά: –
Aim Awards, Level 3, Anglia University (C2) Γραπτά: –
Language Cert, Level 3, Mastery (C2) Γραπτά & Προφορικά: 
English Speaking Board, Level 3 (C2) Γραπτά: 11 -12/07
Προφορικά: –


ΓΑΛΛΙΚΑ
DELF A1 Γραπτά: 21/06/2020
Προφορικά: 24/06/2020
DELF A2 Γραπτά: 21/06/2020
Προφορικά: 25/06/2020
DELF Β2 Γραπτά: 20/06/2020
Προφορικά: 29/06/2020
SORBONNE B2 Γραπτά: 21/06/2020
Προφορικά: 30/06/2020
SORBONNE C2 Γραπτά: 20/06/2020
Προφορικά: 01/07/2020

Είμαστε μέλη του Hellenic English Council,
αναγνωρισμένου και βραβευμένου
εξεταστικού κέντρου Cambridge English.

Είμαστε μέλη πιστοποιημένου
εξεταστικού κέντρου Language Cert.

Είμαστε επίσημοι συνεργάτες του
Γαλλικού Ινστιτούτου,
βραβευμένοι για τα υψηλά ποσοστά
επιτυχίας μας στις εξετάσεις όλων των επιπέδων.