Διδάσκουμε όλα τα επίπεδα, από το αρχάριο έως το ανώτατο (C2)

 Οργανωμένα προγράμματα σπουδών

Λίγες ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

 Εξειδικευμένο, σύγχρονο υλικό

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις επίσημων φορέων,
με σκοπό την απόκτηση αναγνωρισμένων τίτλων γλωσσομάθειας.

Επίπεδα & ​​Πιστοποίηση γνώσης της Γερμανικής γλώσσας

DA
Η πρώτη τάξη των Γερμανικών.
3 ώρες/εβδομάδα
DA1
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου Α1
3 ώρες/εβδομάδα
Fit 1 (A1) Στοιχειώδης γνώση
της γερμανικής γλώσσας
Επίπεδο 1
DA2
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου Α2
3 ώρες/εβδομάδα
Fit 2 (A2) Στοιχειώδης γνώση
της γερμανικής γλώσσας
Επίπεδο 2
DB1
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου Β1
4 ώρες/εβδομάδα
Zertifikat Deutsch B1 Μέτρια γνώση
της γερμανικής γλώσσας
(10 μόρια)
DB2
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου Β2
4 ώρες/εβδομάδα
Goethe Zertifikat B2 Καλή γνώση
της γερμανικής γλώσσας
(30 μόρια)
DC1
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου C1
4 ώρες/εβδομάδα
Goethe Zertifikat C1 Πολύ καλή γνώση
της γερμανικής γλώσσας
(50 μόρια)
DC2
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου C2
4 ώρες/εβδομάδα
Kleines Deutsches
Sprachdiplom
GrobesDeutsches
Sprachdiplom
Άριστη γνώση
της γερμανικής γλώσσας
(70 μόρια)
Δυνατότητα απόκτησης
άδειας διδασκαλίας