Διδάσκουμε όλα τα επίπεδα, από το αρχάριο έως το ανώτατο (C2)

 Οργανωμένα προγράμματα σπουδών

Λίγες ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

 Εντατικά προγράμματα σπουδών για ενήλικες*

*προϋποθέτουν τη γνώση της αγγλικής ή μιας άλλης ξένης γλώσσας.

Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις επίσημων φορέων (Πανεπιστήμιο της Περούτζια), με σκοπό την απόκτηση έγκυρων και αναγνωρισμένων τίτλων γλωσσομάθειας.

Επίπεδα & ​​Πιστοποίηση γνώσης της Ιταλικής γλώσσας

It.A
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου Α2
3 ώρες/εβδομάδα
CELI 2 Στοιχειώδης γνώση
της ιταλικής γλώσσας
Επίπεδο 2
It.Β
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου Β2
4 ώρες/εβδομάδα
CELI 3 Καλή γνώση
της ιταλικής γλώσσας
(30 μόρια)
It.C
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου C1
4 ώρες/εβδομάδα
CELI 4 Πολύ καλή γνώση
της ιταλικής γλώσσας
(50 μόρια)
It.D
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου C2
4 ώρες/εβδομάδα
CELI 5 Άριστη γνώση
της ιταλικής γλώσσας
(70 μόρια)
Δυνατότητα απόκτησης
άδειας διδασκαλίας