Διδάσκουμε όλα τα επίπεδα, από το αρχάριο έως το ανώτατο (C2).

 Λίγες ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα

 Εξειδικευμένος δίγλωσσος καθηγητής

 Σύγχρονο διαδραστικό υλικό

 Δυνατότητα ευέλικτων ατομικών μαθημάτων, με πρωινό ή απογευματινό ωράριο για όλα τα προγράμματα σπουδών.

Οι μαθητές μας αποκτούν γνώσεις, χρησιμοποιούν τη γλώσσα και προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις επίσημων φορέων.

Επίπεδα & ​​Πιστοποίηση γνώσης της Γαλλικής γλώσσας

F’ Preparatoire
Για παιδιά Δημοτικού, εισαγωγή στη Γαλλική
γλώσσα. Τμήμα ‘Junior’.
1,5 ώρα/εβδομάδα 
FA
Η πρώτη τάξη των Γαλλικών.
3 ώρες/εβδομάδα
FA1
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου Α1
3 ώρες/εβδομάδα
DELF Α1 Στοιχειώδης γνώση
της γαλλικής γλώσσας
Επίπεδο 1
FA2
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου Α2
3 ώρες/εβδομάδα
DELF Α2 Στοιχειώδης γνώση
της γαλλικής γλώσσας
Επίπεδο 2
FB1
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου Β1
4 ώρες/εβδομάδα
DELF B1/
SORBONNE B1
Μέτρια γνώση
της γαλλικής γλώσσας
(10 μόρια)
FB2
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου Β2
4 ώρες/εβδομάδα
DELF B2 /
SORBONNE B2
Καλή γνώση
της γαλλικής γλώσσας
(30 μόρια)
FC1
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου C1
4 ώρες/εβδομάδα
DΑLF C1 /
SORBONNE C1
Πολύ καλή γνώση
της γαλλικής γλώσσας
(50 μόρια)
FC2
Κάλυψη ύλης και προετοιμασία για συμμετοχή
των μαθητών που το επιθυμούν στις εξετάσεις
του επιπέδου C2
4 ώρες/εβδομάδα
DΑLF C2 /
SORBONNE C2
Άριστη γνώση
της γαλλικής γλώσσας
(70 μόρια)

 

Ειδικά προγράμματα προφορικών & πολιτισμού

Επιπλέον, για τα επίπεδα Β2/C1/C2 γίνονται και ειδικά μαθήματα μόνο για “conversation”, με σκοπό:

 την εξάσκηση στην ομιλία σε υψηλό επίπεδο για επαγγελματικούς λόγους και
 την προετοιμασία για τις προφορικές εξετάσεις (Β2/C1/C2) για όσους παρουσιάζονται 2η φορά στις εξετάσεις.

 

Προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις στη γαλλική γλωσσά

Ατομικά, ευέλικτα μαθήματα για τους υποψήφιους της Γ’ Λυκείου στο ειδικό μάθημα της Γαλλικής γλώσσας, με εμπειρία, κατάλληλο υλικό και αποτελεσματικότητα.

 

Ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για ενήλικες:

 συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς
 σπουδές σε γαλλόφωνες χώρες