Εξετάσεις
Γλωσσών

Προετοιμασία για αναγνωρισμένες εξετάσεις σε όλες τις γλώσσες και επίπεδα.

Προγράμματα Ενηλίκων

Τμήματα και ατομικά μαθήματα για ενήλικες, αρχάριους και μη σε όλες τις γλώσσες.

Homework
Online

Δείτε τις εργασίες για το σπίτι (homework) για κάθε μέρα και τμήμα και στα δύο μας κτίρια.

Αποτελέσματα Εξετάσεων

Δείτε τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τους επιτυχόντες του Κέντρου μας.

Η εμπειρία που διαθέτουμε, η συνέπεια, η τεχνογνωσία, η αποτελεσματικότητα και η υψηλή ποιότητα των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών αποτελεί και το ποιοτικό συγκριτικό πλεονέκτημα του Κέντρου, του οποίου ο βασικός στόχος είναι η διατήρηση και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Παρουσίαση του Κέντρου μας...

Νέα-Ανακοινώσεις: